Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorer: interesse
Ikke bruk «5» på de enkelte bøkene, velg kvalifikatorer fra seksjon 5* der det er hensiktsmessig
5J Beregnet for spesifikke målgrupper
Bruk 5J*-koder i spesielle tilfeller for materiale som er ment å skulle leses av spesifikke målgrupper, men som ikke nødvendigvis handler om disse gruppene
1.1
5JA Spesielt beregnet for kvinner og/eller jenter
Bruk 5JA i spesielle tilfeller for materiale som er ment å skulle leses av, men som ikke nødvendigvis handler om kvinner og/eller jenter
1.1
5JB Spesielt beregnet for menn og/eller gutter
Bruk 5JB i spesielle tilfeller for materiale som er ment å skulle leses av, men som ikke nødvendigvis handler om menn og/eller gutter
1.1

versjonsdetaljer