Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorer: interesse
Bruk kvalifikatorer fra 5* SAMMEN MED passende emnekoder for å angi et ulike sett aspekter ved hovedinnholdet i boka. 5A*-koder for intellektuelt nivå brukes sammen med Y*-koder, 5H* brukes for å angi at innholdet handler om spesielle høytider eller begivenheter, 5L* brukes til å angi at inneholdet handler om ei spesiell aldersgruppe, 5P* brukes for å angi at innholdet handler om ei spesiell brukke mennesker etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 5*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke ment kun for brukere i det angitte landet. IKKE bruk 5*-koder for å angi målgrupper i markedsføringssammenheng, kvalifikatorer fra 5* må angis ut fra bokas hovedinnhold. IKKE bruk koden ‘5’ alene, men velg en spesifikk kode fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
5H Høytider, begivenheter og årstider
Bruk koder fra 5H* for å gi en indikasjon på at innholdet i ei bok hovedsakelig er knyttet til ei høytid, feiring eller årstid, f.eks. 5HPD for ei julefortelling, 5HKA for ei bok om bursdager. IKKE bruk kodene for å sammenstille lister over bøker som skal selges i et gitt tidsrom (denne informasjonen sendes i andre metadata), dersom bøkene ikke har innhold som tilsier en 5H*-kode
1.4
5HC Høytider og feiringer
5HCA Nyttår
Brukes med koder fra 5PG* for nyttårsfeiringer i ulike religiøse tradisjoner
1.4
5HCB Minnedager
Brukes for bøker om nasjonale eller regionale minnedager som dekker viktige historiske hendelser som ikke har egne 5H*-koder. Dette inkluderer feiring av revolusjoner, dager som feires i tilknytning til personer tilknyttet en religion, historiske personer etc. Brukes med kvalifikatorer for geografi
1.4
5HCC Kinesisk nyttår /månefestival 1.4
5HCD Uavhengighetsdager
Her: frigjøringsdagen. Brukes med kvalifikatorer for geografi
1.4
5HCE Valentinsdagen 1.4
5HCF Nasjonaldager / Grunnlovsdager
Her: dager som er ei feiring av en nasjon eller en stat. Brukes med kvalifikatorer for geografi
1.4
5HCG Karneval / Mardi Gras 1.3
5HCH Den internasjonale kvinnedagen
Her: 8. mars
1.4
5HCJ Morsdag
5HCK Barnas dag 1.4
5HCL Farsdag
5HCM Midtsommer
Her: sankthansaften, midtsommeraften, sommersolverv. Brukes for høytider knyttet til sommersolverv, og som finner sted på ulike tidspunkter, alt ettersom man holder til på den nordlige eller sørlige halvkule. Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
5HCN Midthøstfesten
5HCP Halloween
Her: allehelgensaften
5HCQ Minnemarkeringer for de døde
Brukes for høytider som holdes for å minnes de avdøde. Brukes med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig
1.4
5HCR Innhøsting
Brukes for høytider knyttet til innhøsting. Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
5HCS Høsttakkefest
Her: thanksgiving
5HCT Urfolkenes dag
Her: dager som feirer kulturelt mangfold, Día de la resistencia indígena, día de la Raza, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Día del Encuentro de las Culturas. Brukes med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig
1.4
5HCU Verdens bokdag
Brukes for bøker som er utgitt spesielt for Verdens bokdag
1.4
5HCV Midtvinter
Her: vintersolverv. Brukes for høytider knyttet til vintersolverv, og som finner sted på ulike tidspunkter, alt ettersom man holder til på den nordlige eller sørlige halvkule. Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig. Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
5HCW Arbeidernes internasjonale kampdag
Her: 1. mai
1.2
5HCX Festdager i tilknytning til tradisjoner, kultur eller folkeminner
Brukes for festdager og feiringer som har sitt utspring i skikker, årstider eller lokale tradisjoner og fortellinger. Brukes med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig
1.4
5HC-IE-P St. Patricks dag 1.2.6

versjonsdetaljer