Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorer: interesse
Ikke bruk «5» på de enkelte bøkene, velg kvalifikatorer fra seksjon 5* der det er hensiktsmessig
5A Intellektuelt nivå / lesenivå 1.4
5AZ For lesere med lære- / kommunikasjonsvansker
Brukes for bøker ment for lesere med spesielle behov, f.eks. dysleksi, demens, autisme eller lærevansker
1.3 1.4

versjonsdetaljer