Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorer: interesse
Bruk kvalifikatorer fra 5* SAMMEN MED passende emnekoder for å angi et ulike sett aspekter ved hovedinnholdet i boka. 5A*-koder for intellektuelt nivå brukes sammen med Y*-koder, 5H* brukes for å angi at innholdet handler om spesielle høytider eller begivenheter, 5L* brukes til å angi at inneholdet handler om ei spesiell aldersgruppe, 5P* brukes for å angi at innholdet handler om ei spesiell brukke mennesker etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 5*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke ment kun for brukere i det angitte landet. IKKE bruk 5*-koder for å angi målgrupper i markedsføringssammenheng, kvalifikatorer fra 5* må angis ut fra bokas hovedinnhold. IKKE bruk koden ‘5’ alene, men velg en spesifikk kode fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
5A Intellektuelt nivå / lesenivå
Bruk 5A*-koder for å gi en indikasjon på hvilken alder bokas innhold passer fra. Angi 5A* for alle Y*-koder (bortsett fra YP*). 5AX og 5AZ kan brukes sammen med alle relevante emnekoder. Alle 5A*-koder kan også brukes sammen med X*-koder for tegneserier ment for barn og ungdom. Dersom man ønsker å angi mer detaljerte opplysninger om aldersnivå, lesenivå etc., gjøres dette i andre metadatafelt
1.4
5AZ For lesere med lære- / kommunikasjonsvansker
Brukes for bøker hvor innholdet er tilpasset til eller skrevet for lesere (i alle aldre) med spesielle behov. Dette inkluderer innhold som er spesielt tilpasset personer med f.eks. dysleksi og andre lærevansker, kognitive vansker, demens eller Alzheimers, synshemminger etc. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.3 1.4

versjonsdetaljer