Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorer: interesse
Ikke bruk «5» på de enkelte bøkene, velg kvalifikatorer fra seksjon 5* der det er hensiktsmessig
5A Intellektuelt nivå / lesenivå
5AR For motvillige lesere (barn/ungdom)
Brukes for bøker som er skrevet spesielt for, eller regnes som spesielt egnet for barn og ungdom som ikke vil lese, som har lesevansker, eller som sliter med å lese
1.3

versjonsdetaljer