Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorer: interesse
Ikke bruk «5» på de enkelte bøkene, velg kvalifikatorer fra seksjon 5* der det er hensiktsmessig
5A Intellektuelt nivå / lesenivå 1.4
5AB For barn 0 til 3 år 1.1
5ABB For babyer fra fødselen 1.1
5ABD For babyer fra 3 måneder 1.1
5ABF For babyer fra 6 måneder 1.1
5ABH For småbarn fra 12 måneder 1.1
5ABK Intellektuelt nivå: fra 24 måneder 1.1

versjonsdetaljer