Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorer: interesse
Ikke bruk «5» på de enkelte bøkene, velg kvalifikatorer fra seksjon 5* der det er hensiktsmessig
5A Intellektuelt nivå / lesenivå
5AB For barn 0 til 3 år 1.1
5AC Intellektuelt nivå: fra 3 år
5AD Intellektuelt nivå: fra 4 år
5AF Intellektuelt nivå: fra 5 år
5AG Intellektuelt nivå: fra 6 år
5AH Intellektuelt nivå: fra 7 år
5AJ Intellektuelt nivå: fra 8 år
5AK Intellektuelt nivå: fra 9 år
5AL Intellektuelt nivå: fra 10 år
5AM Intellektuelt nivå: fra 11 år
5AN Intellektuelt nivå: fra 12 år
5AP Intellektuelt nivå: fra 13 år
5AQ Intellektuelt nivå: fra 14 år
5AR For motvillige lesere (barn/ungdom)
Brukes for bøker som er skrevet spesielt for, eller regnes som spesielt egnet for barn og ungdom som ikke vil lese, som har lesevansker, eller som sliter med å lese
1.3
5AS Intellektuelt nivå: fra 15 år 1.3
5AT Intellektuelt nivå: fra 16 år 1.3
5AU Intellektuelt nivå: fra 17 år 1.3
5AX For begynnende lesere (voksne)
Brukes for bøker som er spesielt beregnet for voksne med lesevansker, eller for voksne som akkurat har lært seg å lese
1.3
5AZ For lesere med lære- / kommunikasjonsvansker
Brukes for bøker ment for lesere med spesielle behov, f.eks. dysleksi, demens, autisme eller lærevansker
1.3

versjonsdetaljer