Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorer: interesse
Ikke bruk «5» på de enkelte bøkene, velg kvalifikatorer fra seksjon 5* der det er hensiktsmessig
5A Intellektuelt nivå / lesenivå
5H Høytider, begivenheter og årstider
5J Beregnet for spesifikke målgrupper
Bruk 5J*-koder i spesielle tilfeller for materiale som er ment å skulle leses av spesifikke målgrupper, men som ikke nødvendigvis handler om disse gruppene
1.1
5L Livsfaser
Bruk 5PL*-koder på bøker som er ment for personer i eller handler om ulike livsfaser
1.3
5P Relatert til spesifikke grupper og kulturer 1.3
5X Inneholder eksplisitt materiale
Use for: titles featuring scenes, usually of a sexual or violent nature, only suitable for a relatively mature teen or an adult audience
1.3

versjonsdetaljer