Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4Z For spesifikke nasjonale eller regionale læreplaner
Brukes med kvalifikator(er) for geografi dersom landet ikke har egne 4Z*-koder. Se også
1.3
4Z-CA- For pensum knyttet til utdanningssystemet i Canada
4Z-CA-A For Elementary Education (Canada)
4Z-CA-C For Secondary Education (Canada)
4Z-CA-F For College, Pre-University Programs (Canada)
4Z-CA-H For College, Technical Programs (Canada)
4Z-CA-J For University, Bachelor’s Degree (Canada)
4Z-CA-L For University, Master’s Degree (Canada)
4Z-CA-M For University, Doctorate (Canada)
4Z-CA-Q For Quebec educational curricula 1.2.6

versjonsdetaljer