Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4T For språkopplæring i italiensk: formål
4TY For selvstudium
Brukes for læremidler ment for selvstudium, for å lære en ny ferdighet eller et emne, eller materiale som kan brukes som et supplement til andre læremidler. Se også 4CX Voksenopplæring
1.4
4TYB For selvstudium: begynnernivå
Brukes for læremidler ment for personer med lite eller ingen kunnskap om emnet, og som er ment for bruk utenfor et gitt utdanningsløp eller pensum, og hvor bøkene er ment brukt i et progresjonsløp
1.4
4TYF For selvstudium: mellomnivå
Brukes for læremidler ment for personer med noe kunnskap om emnet, og som er ment brukt utenfor et gitt utdanningsløp eller pensum
1.4
4TYL For selvstudium: videregående nivå
Brukes for læremidler ment for personer med god kunnskap om emnet, og som er ment brukt utenfor et gitt utdanningsløp eller pensum
1.4

versjonsdetaljer