Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Ikke bruk «4» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 4* der det er hensiktsmessig
4T For språkopplæring i italiensk: formål
4TC Lærebøker, kursmateriell
4TM Repetisjonshefter og studieveiledninger
4TN Eksamener / prøver / tester
Her: gamle eksamensoppgaver, testeksamener, bøker for å forberede seg til eksamen
1.3
4TP Content and language integrated learning (CLIL)
Brukes for materiale til undervisning i et ikke-språkfag på et fremmedspråk
1.3
4TV Tilleggsundervisning
Brukes for undervisningsmateriell ment for å veie opp for manglende erfaring hos vanskeligstilte barn (f.eks. kulturell erfaring)
1.3
4TW For spesifikke lærevansker
Brukes for undervisningsmateriell beregnet for differensiert læring og folk med spesifikke lærevansker
1.1
4TY For selvstudium

versjonsdetaljer