Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4L Språkopplæring: kurs og eksamener
Bruk 4L* for læremidler for opplæring i et andrespråk eller fremmedspråk, for læremidler ment personer som har et annet morsmål enn det som læremiddelet dekker. Brukes med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.4
4LE Engelsk språkopplæring: eksamener og sertifikater
Her: ELT, ESL, EAL, ELL, EFL. Brukes for læremidler ment for personer som har engelsk som andre- eller fremmedspråk, eller læremidler ment for den som skal undervise i engelsk til personer som ikke har engelsk som morsmål. Se også 4LZ For spesifikk språkopplæring untatt engelsk språk
1.4
4LEH Test av English for International Communication (TOEIC) 1.3

versjonsdetaljer