Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Ikke bruk «4» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 4* der det er hensiktsmessig
4L For språkopplæring: kurs og eksamener
Brukes med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.3
4LB For tester og eksamener i språkferdigheter
Brukes med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.3
4LE Engelsk språkopplæring: eksamener og sertifikater
4LZ For spesifikk språkopplæring untatt engelsk språk
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3

versjonsdetaljer