Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Ikke bruk «4» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4L For språkopplæring: kurs og eksamener
Brukes med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.4
4LB For tester og eksamener i språkferdigheter
Brukes med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.3
4LC For TELC Language tests
Class here: European Language Certificates
1.4
4LE Engelsk språkopplæring: eksamener og sertifikater
Class here: EAL, ELL, EFL. Use for: material for learners of English as a second or an additional language (EAL) or material for teaching English to speakers of other language, for material aimed at pupils or learners whose first or home language is other than English. Se også 4LZ For spesifikk språkopplæring untatt engelsk språk
1.4
4LZ For spesifikk språkopplæring untatt engelsk språk
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate. Se også 4LE Engelsk språkopplæring: eksamener og sertifikater
1.4

versjonsdetaljer