Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4G For internasjonale læreplaner og eksamener
4GA For International Baccalaureate (IB) pre-diploma programmer 1.1
4GB For International Baccalaureate (IB) Diploma
4GC For International Baccalaureate (IB) karriere-relaterte sertifikat 1.1
4GH For International GCSE (IGCSE)
4GJ For International AS / A level 1.4

versjonsdetaljer