Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4C For alle utdanningsnivå
Bruk 4C*-koder for læremidler. Foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.3
4CT Høyere utdanning / høgskole- og universitetsutdanning
Brukes for titler utgitt for høgskole eller universitet, men foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* dersom materialet er ment for bruk kun i tilknytning til et gitt nasjonalt pensum . Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.4
4CTB Lavere akademiske grader
Brukes for bøker ment for bachelor-studenter eller tilsvarende, men foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* dersom materialet er ment for bruk kun i tilknytning til et gitt nasjonalt pensum. Brukes med 4Z*-koder og kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3 1.4
4CTM Høyere akademiske grader
Brukes for bøker ment for master-studenter eller tilsvarende, men foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* dersom materialet er ment for bruk kun i tilknytning til et gitt nasjonalt pensum. Brukes med 4Z*-koder og kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3 1.4

versjonsdetaljer