Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Bruk kvalifikatorer for pedagogisk formål MED passende emnekoder. Bruk koder fra 4Z* når de er tilgjengelige for et lands utdanningssystem. Angi alltid en kvalifikator fra 4* dersom du har brukt emnekoder fra YP*. Skal IKKE brukes dersom boka handler om utdanningsinstitusjoner, f.eks. et universitets historie. IKKE bruk koden ‘4’ alene, men velg spesifikke koder fra 4* der det er hensiktsmessig
1.4
4C For alle utdanningsnivå
Bruk 4C*-koder for læremidler. Foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.3
4CP Yrkesfaglig utdanning
Brukes for læremidler som brukes ved utdanning av lærlinger (yrkesfaglig utdanningsprogram). Brukes med 4CT, 4CL eller 4CN der det er hensiktsmessig, men foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.4
4CPC Yrkesfaglig sertifisering
Her: svenneprøve, mesterbrev. Brukes med 4TN for samlinger av eksamensoppgaver etc.
1.3 1.4
4CPF Kvalifisering og eksamener for offisielle myndigheter / embetsverket
Brukes for materiell som hører til kurs, eksamener eller sertifisering som kreves for at man skulle jobbe for en stat, regionale myndigheter eller transnasjonale offisielle organisasjoner
1.4
4CPG Tester for bruk i rekrutteringsøyemed
Her: evnetester, ferdighetstester, personlighetstester, verbale eller ikke-verbale resonnementer, testing av analytiske og logiske evner. Brukes for bøker utgitt som en del av en rekrutteringsprosess, både for offentlige institusjoner og det private næringsliv etc.
1.4
4CPK Tester om allmennkunnskap eller kultur
Brukes for bøker ment for å forberede seg til eksamener eller tester som skal teste kandidatens allmennkunnskap eller kjennskap til en kultur
1.4

versjonsdetaljer