Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Ikke bruk «4» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 4* der det er hensiktsmessig
4C For alle utdanningsnivå
Bruk 4C*-koder for læremidler. Foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.3
4CA For førskoleopplæring
4CD For barneskolen
4CF For ungdomsskolen
4CL For obligatorisk videregående utdanning
4CN For videregående skole
4CP For yrkesfaglig utdanning
Brukes med 4CT, 4CL eller 4CN, men foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
4CT For høyere utdanning / høgskole- og universitetsutdanning
Brukes for titler utgitt for høgskole eller universitet, men foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
4CX For voksenutdanning

versjonsdetaljer