Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: pedagogisk formål
Ikke bruk «4» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 4* der det er hensiktsmessig
4C For alle utdanningsnivå
Bruk 4C*-koder for læremidler. Foretrekk nasjonale utvidelser i 4Z* der det er mulig. Brukes med 4Z* og kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.3
4G For internasjonale læreplaner og eksamener
4L For språkopplæring: kurs og eksamener
Brukes med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.4
4T For språkopplæring i italiensk: formål
4Z For spesifikke nasjonale eller regionale læreplaner
Brukes med kvalifikator(er) for geografi dersom landet ikke har egne 4Z*-koder
1.3

versjonsdetaljer