Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorer: tidsperiode
Bruk kvalifikatorer for tidsperiode MED passende emnekoder for å angi tidsperiode, f.eks. den perioden som er omtalt i ei kunstbok (A*), historiebok (N*), en biografi (DN*), historisk skjønnlitteratur (FV*), historiebøker for barn (YNH*) etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 3*-xx-, hvor xx angir en landkode) skal brukes for navngitte historiske perioder som er viktige i et gitt marked, men som ikke nødvendigvis passer inn i den generelle strukturen for tidsperioder. Nasjonale utvidelser kan brukes av alle og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. Kvalifikatorer for tidsperiode brukes ofte sammen med kvalifikatorer for geografi. IKKE bruk kvalifikatorer for tidsperiode for å angi utgivelsesår for ei årbok, et vegatlas eller ei reisehåndbok, eller for å angi originalt utgivelsesår (dette beskrives i andre metadata). IKKE bruk koden ‘3’ alene, men velg spesifikke kvalifikatorer fra 3*. Se også
1.4
3M 1500 til i dag
3MP 20. århundre, 1900 til 1999
3MPB Tidlig 20. århundre, 1900 til 1950
3MPBA 1900 til 1910
3MPBF 1910 til 1919
3MPBG 1919 til 1939 (mellomkrigstiden) 1.4
3MPBL 1940 til 1949
3MPB-AR-B 1916-1930 (Saenz Peña og de første demokratiske regjeringene i Argentina) 1.3.2 1.4
3MPB-ES-A 1900 til 1931 (avskaffelsen av monarkiet i Spania) 1.2.5 1.4
3MPB-FI-A 1899–1917 (russifiseringen av Finland) 1.3.2 1.4
3MPB-IT-R 1900–1914 (Giolitti-perioden i Italia) 1.4
3MPB-JP-B 1912 til 1926 (den japanske Taisho-perioden) 1.3.3
3MPB-JP-D 1926 til 1945 (den japanske Showa-perioden) 1.3.3
3MPB-US-H 1890 til 1929 (den progressive perioden i USA) 1.4

versjonsdetaljer