Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorer: tidsperiode
Bruk kvalifikatorer for tidsperiode MED passende emnekoder for å angi tidsperiode, f.eks. den perioden som er omtalt i ei kunstbok (A*), historiebok (N*), en biografi (DN*), historisk skjønnlitteratur (FV*), historiebøker for barn (YNH*) etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 3*-xx-, hvor xx angir en landkode) skal brukes for navngitte historiske perioder som er viktige i et gitt marked, men som ikke nødvendigvis passer inn i den generelle strukturen for tidsperioder. Nasjonale utvidelser kan brukes av alle og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. Kvalifikatorer for tidsperiode brukes ofte sammen med kvalifikatorer for geografi. IKKE bruk kvalifikatorer for tidsperiode for å angi utgivelsesår for ei årbok, et vegatlas eller ei reisehåndbok, eller for å angi originalt utgivelsesår (dette beskrives i andre metadata). IKKE bruk koden ‘3’ alene, men velg spesifikke kvalifikatorer fra 3*. Se også
1.4
3M 1500 til i dag
3MP 20. århundre, 1900 til 1999
3MPB Tidlig 20. århundre, 1900 til 1950
3MPQ Sent 20. århundre, 1950 til 1999
3MP-AA-E 1882 til d.d. (Moderne Egypt)
Her: britisk protektorat, Kongedømmet Egypt, Den arabiske republikk Egypt
1.4
3MP-JP-S 1926 til 1989 (den japanske showa-perioden) 1.3.3
3MP-PA-B 1903–1968 (den republikanske perioden i Panama) 1.3.2 1.4
3MP-SE-A 1930 til 1965 (Folkhemmet) 1.2 1.4

versjonsdetaljer