Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorer: tidsperiode
Bruk kvalifikatorer for tidsperiode MED passende emnekoder for å angi tidsperiode, f.eks. den perioden som er omtalt i ei kunstbok (A*), historiebok (N*), en biografi (DN*), historisk skjønnlitteratur (FV*), historiebøker for barn (YNH*) etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 3*-xx-, hvor xx angir en landkode) skal brukes for navngitte historiske perioder som er viktige i et gitt marked, men som ikke nødvendigvis passer inn i den generelle strukturen for tidsperioder. Nasjonale utvidelser kan brukes av alle og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. Kvalifikatorer for tidsperiode brukes ofte sammen med kvalifikatorer for geografi. IKKE bruk kvalifikatorer for tidsperiode for å angi utgivelsesår for ei årbok, et vegatlas eller ei reisehåndbok, eller for å angi originalt utgivelsesår (dette beskrives i andre metadata). IKKE bruk koden ‘3’ alene, men velg spesifikke kvalifikatorer fra 3*. Se også
1.4
3K 1 til 1500 e.Kr.
3KL 1000 til 1500
3KLF 11. århundre, 1000 til 1099
3KLK 12. århundre, 1100 til 1199
3KLN 13. århundre, 1200 til 1299
3KLW 14. århundre, 1300 til 1399
3KLY 15. århundre, 1400 til 1499
3KL-GB-C 1066–1154 (den normanniske perioden i England)
Brukes for normannernes invasjon og erobring av England, hertugdømmet Normandie
1.4
3KL-GB-D 1154–1485 (Plantagenetperioden og Angevin)
Brukes for middelalderen i England
1.4
3KL-IE-N 1169 til 1350 (normannisk periode og middelalderen i Irland) 1.2.6 1.4
3KL-IT-D 1000 til 1400 (Italia: ‘Signoria’) 1.4
3KL-PL-A 960–1370 (Piast-dynastiet i Polen) 1.3.2 1.4
3KL-SE-J 1050-1520 (middelalderen i Sverige) 1.4

versjonsdetaljer