Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorer: tidsperiode
Bruk kvalifikatorer for tidsperiode MED passende emnekoder for å angi tidsperiode, f.eks. den perioden som er omtalt i ei kunstbok (A*), historiebok (N*), en biografi (DN*), historisk skjønnlitteratur (FV*), historiebøker for barn (YNH*) etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 3*-xx-, hvor xx angir en landkode) skal brukes for navngitte historiske perioder som er viktige i et gitt marked, men som ikke nødvendigvis passer inn i den generelle strukturen for tidsperioder. Nasjonale utvidelser kan brukes av alle og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. Kvalifikatorer for tidsperiode brukes ofte sammen med kvalifikatorer for geografi. IKKE bruk kvalifikatorer for tidsperiode for å angi utgivelsesår for ei årbok, et vegatlas eller ei reisehåndbok, eller for å angi originalt utgivelsesår (dette beskrives i andre metadata). IKKE bruk koden ‘3’ alene, men velg spesifikke kvalifikatorer fra 3*. Se også
1.4
3K 1 til 1500 e.Kr.
3KB 1 til 500 e.Kr. 1.4
3KBF 1. århundre, 1 til 99
3KBK 2. århundre, 100 til 199
3KBN 3. århundre, 200 til 299
3KBW 4. århundre, 300 til 399
3KBY 5. århundre, 400 til 499
3KB-AA-E 332 f.Kr. til 630 e.Kr. (gresk-romersk periode i Egypt)
Class here: Ptolemaic period
1.4
3KB-GB-A 43 f.Kr. til 410 e.Kr. (Romersk Britannia) 1.4
3KB-JP-K 300 e.Kr. til 591 e.Kr. (den japanske Kofun-perioden) 1.3.3

versjonsdetaljer