Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorer: tidsperiode
Bruk kvalifikatorer for tidsperiode MED passende emnekoder for å angi tidsperiode, f.eks. den perioden som er omtalt i ei kunstbok (A*), historiebok (N*), en biografi (DN*), historisk skjønnlitteratur (FV*), historiebøker for barn (YNH*) etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 3*-xx-, hvor xx angir en landkode) skal brukes for navngitte historiske perioder som er viktige i et gitt marked, men som ikke nødvendigvis passer inn i den generelle strukturen for tidsperioder. Nasjonale utvidelser kan brukes av alle og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. Kvalifikatorer for tidsperiode brukes ofte sammen med kvalifikatorer for geografi. IKKE bruk kvalifikatorer for tidsperiode for å angi utgivelsesår for ei årbok, et vegatlas eller ei reisehåndbok, eller for å angi originalt utgivelsesår (dette beskrives i andre metadata). IKKE bruk koden ‘3’ alene, men velg spesifikke kvalifikatorer fra 3*. Se også
1.4
3K 1 til 1500 e.Kr.
3KB 1 til 500 e.Kr. 1.4
3KH 500 til 1000 e.Kr. 1.4
3KL 1000 til 1500
3K-ES-A 400 til 1492 (middelalderen i Spania) 1.4
3K-ES-B 711–1492 (arabisk styre i Spania)
Brukes for Al-Andalus, umajjadene, taifa, almoravidene
1.4
3K-ES-C 711–1492 (reconquista-perioden i Spania) 1.4
3K-IT-B 500 f.Kr. til 1500 e.Kr. (antikken og middelalderen i Italia) 1.4

versjonsdetaljer