Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorer: tidsperiode
Bruk kvalifikatorer for tidsperiode MED passende emnekoder for å angi tidsperiode, f.eks. den perioden som er omtalt i ei kunstbok (A*), historiebok (N*), en biografi (DN*), historisk skjønnlitteratur (FV*), historiebøker for barn (YNH*) etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 3*-xx-, hvor xx angir en landkode) skal brukes for navngitte historiske perioder som er viktige i et gitt marked, men som ikke nødvendigvis passer inn i den generelle strukturen for tidsperioder. Nasjonale utvidelser kan brukes av alle og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. Kvalifikatorer for tidsperiode brukes ofte sammen med kvalifikatorer for geografi. IKKE bruk kvalifikatorer for tidsperiode for å angi utgivelsesår for ei årbok, et vegatlas eller ei reisehåndbok, eller for å angi originalt utgivelsesår (dette beskrives i andre metadata). IKKE bruk koden ‘3’ alene, men velg spesifikke kvalifikatorer fra 3*. Se også
1.4
3B Forhistorisk tid
Bruk 3B*-koder for ulike tidsperioder avhengig av geografisk område. 3B*-koder er ikke knyttet til spesifikke datoer, siden disse kan variere ut fra geografisk område og kultur
1.4
3BD Steinalderen 1.1
3BDF Steinalderen: paleolittisk tid
Brukes for perioden mellom ca. 2,6 millioner år før nåtid og frem til siste istid (I Norge fram til ca. 8000 år f. Kr.)
1.1 1.2
3BDK Steinalderen: mesolittisk tid
Mellomsteinalderen (I Norge ca. 8000 - 4000 f.Kr)
1.1 1.2
3BDQ Steinalderen: neolittisk tid
Yngre steinalder (I Norge ca. 4000 - 1800 f.Kr.)
1.1
3BD-JP-J 16.500 til 1000 f.Kr. (den japanske Jomon-perioden) 1.3.3

versjonsdetaljer