Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorer: tidsperiode
Ikke bruk «3» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 3* der det er hensiktsmessig
3B Forhistorisk tid
Her: paleolittisk, mesolittisk, neolittisk tid; Steinalder, bronsealder, jernalder
1.1
3BD Steinalderen 1.1
3BDF Steinalderen: paleolittisk tid
Brukes for perioden mellom ca. 2,6 millioner år før nåtid og frem til siste istid (I Norge fram til ca. 8000 år f. Kr.)
1.1 1.2
3BDK Steinalderen: mesolittisk tid
Mellomsteinalderen (I Norge ca. 8000 - 4000 f.Kr)
1.1 1.2
3BDQ Steinalderen: neolittisk tid
Yngre steinalder (I Norge ca. 4000 - 1800 f.Kr.)
1.1
3BD-JP-J c 16500 to c 1000 BCE (Japanese Jomon period) 201910

versjonsdetaljer