Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorer: tidsperiode
Ikke bruk «3» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 3* der det er hensiktsmessig
3B Forhistorisk tid
Her: paleolittisk, mesolittisk, neolittisk tid; Steinalder, bronsealder, jernalder
1.1
3BD Steinalderen 1.1
3BL Bronsealderen
Her: kobberalderen, tidlig, midterste og sen bronsealder
1.1
3BR Jernalderen
Her: eldre og yngre jernalder
1.1
3B-AA-E Egypt: førdynastisk og tidlig dynastisk tid (5500 til 2700 f.Kr.) 1.3

versjonsdetaljer