Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
3 Kvalifikatorer: tidsperiode
Bruk kvalifikatorer for tidsperiode MED passende emnekoder for å angi tidsperiode, f.eks. den perioden som er omtalt i ei kunstbok (A*), historiebok (N*), en biografi (DN*), historisk skjønnlitteratur (FV*), historiebøker for barn (YNH*) etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 3*-xx-, hvor xx angir en landkode) skal brukes for navngitte historiske perioder som er viktige i et gitt marked, men som ikke nødvendigvis passer inn i den generelle strukturen for tidsperioder. Nasjonale utvidelser kan brukes av alle og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. Kvalifikatorer for tidsperiode brukes ofte sammen med kvalifikatorer for geografi. IKKE bruk kvalifikatorer for tidsperiode for å angi utgivelsesår for ei årbok, et vegatlas eller ei reisehåndbok, eller for å angi originalt utgivelsesår (dette beskrives i andre metadata). IKKE bruk koden ‘3’ alene, men velg spesifikke kvalifikatorer fra 3*. Se også
1.4
3B Forhistorisk tid
Bruk 3B*-koder for ulike tidsperioder avhengig av geografisk område. 3B*-koder er ikke knyttet til spesifikke datoer, siden disse kan variere ut fra geografisk område og kultur
1.4
3BD Steinalderen 1.1
3BL Bronsealderen
Brukes for kobberalderen, tidlig, midterste og sen bronsealder
1.1 1.4
3BR Jernalderen
Brukes for eldre og yngre jernalder
1.1 1.4
3B-AA-E 5500 til 2700 f.Kr. (førdynastisk og tidlig dynastisk tid i Egypt) 1.4

versjonsdetaljer