Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
2 Kvalifikatorer: språk
Ikke bruk «2» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 2* der det er hensiktsmessig
2G Øst- og sørøstasiatiske språk
2GD Sino-tibetanske språk
2GJ Japansk
2GK Koreansk
2GR Øvrige sørsøstasiatiske- og austroasiatiske språk

versjonsdetaljer