Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
2 Kvalifikatorer: språk
Bruk kvalifikatorer for språk MED passende emnekoder for å angi et språk boka handler OM, ikke det språket boka er skrevet på (dette beskrives i andre metadata), f.eks. bøker om lingvistikk, språklæringsmetoder for et bestemt språk, parlør eller ordbok. Nasjonale utvidelser (dvs. på formen 2*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk kode ‘2’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 2*
1.4
2A Indoeuropeiske språk
2AD Romanske-, italiske- og retoromanske språk
2ADF Fransk
Her: gallisk-romanske språk d‘oïl, standardisert fransk. Brukes for både det historiske og det eksisterende språket, samt dets varianter. Brukes med kvalifikatorer for sted for å angi hvilken fransk dialekt det er snakk om
1.4
2ADFP Frankoprovençalsk
Her: arpitansk. Tilsvarer ISO 639-3 frp
1.4

versjonsdetaljer