Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
2 Kvalifikatorer: språk
Ikke bruk «2» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 2* der det er hensiktsmessig
2A Indoeuropeiske språk
2B Indoariske, østindoeuropeiske og dravidiske språk
2C Afroasiatiske språk
2F Ural-altaiske språk og paleoasiatiske språk
2G Øst- og sørøstasiatiske språk
2H Afrikanske språk
2J Amerikanske urfolks språk
2P Oseaniske- og austronesiske språk
2Z Øvrige språk

versjonsdetaljer