Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Ikke bruk «1» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 1* der det er hensiktsmessig
1.2
1Q Andre geografiske grupperinger, hav og sjøer 201710
1QB Historiske land og riker
1QBD Historiske land og riker: Europa
1QBDA Østerrike-Ungarn
1QBDF Det tysk-romerske riket
1QBDK Tsjekkoslovakia
1QBDL Øst-Tyskland
1QBDN Vest-Tyskland
1QBDP Preussen 1.2
1QBDR Sovjetunionen
1QBDT Det russiske keiserdømmet 1.2
1QBDY Jugoslavia
1QBD-FR-G Gallia
Her: keltisk og romersk Gallia
201704
1QBD-FR-L Det karolingske riket 201704
1QBD-FR-N Det første franske keiserdømme 201704 1.4
1QBD-FR-Z Frankrike: historiske regioner
Brukes med koder for franske regioner
201710

versjonsdetaljer