Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Bruk kvalifikatorer for geografi MED passende emnekoder f.eks. for å angi sted for ei reisehåndbok, handlingssted for en roman, hvilken jurisdiksjon en lov gjelder for, lokalhistorie etc. Der det ikke fins en kode for et spesifikt sted, bruk den nærmeste bredere koden som passer. IKKE bruk kvalifikatorer fra 1* for å angi aspekter ved utgivelsen som ikke har med innholdet å gjøre (f.eks. utgivelsessted, forfatters nasjonalitet, tilgjengelighet i ulike markeder etc. - dette beskrives i andre metadata). Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 1*-xx-, hvor ‘xx’ angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk koden ‘1’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 1*
1.4
1Q Andre geografiske grupperinger, hav og sjøer 1.2.8
1QB Historiske land og riker
1QBD Historiske land og riker: Europa
1QBDA Østerrike-Ungarn
1QBDF Det tysk-romerske riket
1QBDK Tsjekkoslovakia
1QBDL Øst-Tyskland
1QBDN Vest-Tyskland
1QBDP Preussen 1.2
1QBDR Sovjetunionen
1QBDT Det russiske keiserdømmet 1.2
1QBDY Jugoslavia
1QBD-BE-B Burgundian Netherlands / the Seventeen Provinces 1.4.2
1QBD-BE-C Southern Netherlands
Class here: The Spanish Netherlands, The Austrian Netherlands
1.4.2
1QBD-FR-G Gallia
Her: keltisk og romersk Gallia
1.2.6
1QBD-FR-L Det karolingske riket 1.2.6
1QBD-FR-N Det første franske keiserdømme
Brukes om Napoleon Bonapartes styre i perioden 1804-1814
1.2.6 1.4
1QBD-FR-Z Frankrike: historiske regioner
Brukes med koder for franske regioner
1.2.8

versjonsdetaljer