Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Ikke bruk «1» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 1* der det er hensiktsmessig
1.2
1Q Andre geografiske grupperinger, hav og sjøer 201710
1QB Historiske land og riker
1QBA Oldtiden
1QBAA Assyriske riker
1QBAB Babylonia
1QBAE Det gamle Egypt
1QBAG Antikkens Hellas
Class here: Classical & Hellenistic Greek worlds
1.3
1QBAH Hettitterriket
1QBAL Oldtidens Palestina
1QBAM Mesopotamia
1QBAP Perserriket
1QBAR Romerriket
Class here: Roman Republic, the Roman Empire
1.3
1QBAS Samaria 201710
1QBAT Etruria

versjonsdetaljer