Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Ikke bruk «1» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 1* der det er hensiktsmessig
1.2
1Q Andre geografiske grupperinger, hav og sjøer 201710
1QB Historiske land og riker
1QF Politiske-, sosioøkonomiske- og strategiske grupperinger 201710
1QM Klimaregioner
1QR Områder forbundet av hav
1QS Hav og sjøer

versjonsdetaljer