Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Ikke bruk «1» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 1* der det er hensiktsmessig
1.2
1D Europa
1DZ Europa: fysiske aspekter
1DZA Europa: elver, innsjøer etc.
1DZA-IT-E Tiber og sideelver
Foretrekk kode i Sentrale Italia: reisemål. Se også 1DST-IT-TXC Tiber og sideelver
1.1 201710

versjonsdetaljer