Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Bruk kvalifikatorer for geografi MED passende emnekoder f.eks. for å angi sted for ei reisehåndbok, handlingssted for en roman, hvilken jurisdiksjon en lov gjelder for, lokalhistorie etc. Der det ikke fins en kode for et spesifikt sted, bruk den nærmeste bredere koden som passer. IKKE bruk kvalifikatorer fra 1* for å angi aspekter ved utgivelsen som ikke har med innholdet å gjøre (f.eks. utgivelsessted, forfatters nasjonalitet, tilgjengelighet i ulike markeder etc. - dette beskrives i andre metadata). Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 1*-xx-, hvor ‘xx’ angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk koden ‘1’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 1*
1.4
1D Europa
1DZ Europa: fysiske aspekter
1DZA Europa: elver, innsjøer etc.
1DZAD Donau og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1DZAR Rhinen og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1DZAV Volga og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1DZA-CH-L Luganosjøen
Her: innsjøen og områdene rundt
1.4
1DZA-DE-E Elbe og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.1 1.2.8
1DZA-DE-N Oder og Neisse og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.1 1.2.8
1DZA-DE-W Weser og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.1 1.2.8
1DZA-IT-A Po og sideelver
Foretrekk kode i Nord-Italia: reisemål. Se også 1DST-IT-NZP Po og sideelver
1.1 1.2.8
1DZA-IT-C Arno og sideelver
Foretrekk kode i Sentrale Italia: reisemål. Se også 1DST-IT-TXA Arno og sideelver
1.1 1.2.8
1DZA-IT-E Tiber og sideelver
Foretrekk kode i Sentrale Italia: reisemål. Se også 1DST-IT-TXC Tiber og sideelver
1.1 1.2.8
1DZA-PL-V Vistula og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.3.2

versjonsdetaljer