Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Bruk kvalifikatorer for geografi MED passende emnekoder f.eks. for å angi sted for ei reisehåndbok, handlingssted for en roman, hvilken jurisdiksjon en lov gjelder for, lokalhistorie etc. Der det ikke fins en kode for et spesifikt sted, bruk den nærmeste bredere koden som passer. IKKE bruk kvalifikatorer fra 1* for å angi aspekter ved utgivelsen som ikke har med innholdet å gjøre (f.eks. utgivelsessted, forfatters nasjonalitet, tilgjengelighet i ulike markeder etc. - dette beskrives i andre metadata). Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 1*-xx-, hvor ‘xx’ angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk koden ‘1’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 1*
1.4
1D Europa
1DS Sør-Europa
1DSE Spania
1DSE-ES-E Kanariøyene
Use for: political and social aspects. Prefer: 1MTANC for geophysical, natural history and travel aspects. Se også 1MTANC Kanariøyene
1DSE-ES-EA Las Palmas (provins) 1.2.5
1DSE-ES-EAA Gran Canaria 1.2.5
1DSE-ES-EAB Fuerteventura 1.2.5
1DSE-ES-EAC Lanzarote 1.2.5

versjonsdetaljer