Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Ikke bruk «1» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 1* der det er hensiktsmessig
1.2
1D Europa
1DN Norden, Skandinavia
1DNN Norge
1DNN-NO-D Nord-Norge
1DNN-NO-J Sørlandet 201704
1DNN-NO-T Trøndelag 201704
1DNN-NO-V Vestlandet
1DNN-NO-X Østlandet 201704

versjonsdetaljer