Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Ikke bruk «1» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 1* der det er hensiktsmessig
1.2
1D Europa
1DF Sentral-Europa
1DFG Tyskland
1DFG-DE-V Nordvest-Tyskland
1DFG-DE-VA Den tyske nordsjøkysten og øyer
1DFG-DE-VB Bremen
1DFG-DE-VH Hamburg
1DFG-DE-VN Niedersachsen
1DFG-DE-VR Nordrhein-Westfalen
1DFG-DE-VS Schleswig-Holstein

versjonsdetaljer