Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Ikke bruk «1» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 1* der det er hensiktsmessig
1.2
1D Europa
1DF Sentral-Europa
1DFG Tyskland
1DFG-DE-B Nordøst-Tyskland
1DFG-DE-F Øst-Tyskland
1DFG-DE-T Sørøst-Tyskland
1DFG-DE-U Sørvest-Tyskland
1DFG-DE-V Nordvest-Tyskland
1DFG-DE-X Historiske steder i Tyskland 1.1 1.4

versjonsdetaljer