Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Bruk kvalifikatorer for geografi MED passende emnekoder f.eks. for å angi sted for ei reisehåndbok, handlingssted for en roman, hvilken jurisdiksjon en lov gjelder for, lokalhistorie etc. Der det ikke fins en kode for et spesifikt sted, bruk den nærmeste bredere koden som passer. IKKE bruk kvalifikatorer fra 1* for å angi aspekter ved utgivelsen som ikke har med innholdet å gjøre (f.eks. utgivelsessted, forfatters nasjonalitet, tilgjengelighet i ulike markeder etc. - dette beskrives i andre metadata). Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 1*-xx-, hvor ‘xx’ angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk koden ‘1’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 1*
1.4
1D Europa
1DD Vest-Europa
1DDF Frankrike
1DDF-FR-Z Frankrike: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF-FR-ZB Seine
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.6
1DDF-FR-ZD Dordogne
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.6
1DDF-FR-ZL Loire og Loiredalen
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.6
1DDF-FR-ZR Rhône
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.6
1DDF-FR-ZS Sentralmassivet 1.2.6

versjonsdetaljer