Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
1 Kvalifikatorer: geografi
Ikke bruk «1» på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 1* der det er hensiktsmessig
1.2
1D Europa
1DD Vest-Europa
1DF Sentral-Europa
1DN Norden, Skandinavia
1DS Sør-Europa
1DT Øst-Europa
1DX Sørøst-Europa
1DZ Europa: fysiske aspekter

versjonsdetaljer