Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
Y Literatūra vaikams ir paaugliams, mokomoji literatūra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Taip pat žr.:
1.4
YP Mokomoji literatūra
Šalia reikiamo YC* kodo, kai įmanoma, pateikite ir atitinkamą MOKYMO TIKSLO žymą. YP* kodai skirti pradinio ir vidurinio švietimo medžiagai, o kartu ir atitinkamo amžiaus vaikams. Tolesnių švietimo pakopų, aukštojo ir profesinio švietimo atveju, naudokite atitinkamos suaugusiesiems skirtų leidinių kodus. Taip pat žr.: JNU Konkretaus dalyko mokymas, JNUM Mokytojams skirti mokymo ištekliai ir priemonės
1.4
YPM Mokomoji literatūra: matematika, gamtos mokslai ir technologijos – bendrieji klausimai
Class here: STEM learning, STEAM education
1.4
YPMT Mokomoji literatūra: technologijos
YPMT2 Mokomoji literatūra: projektavimas ir technologijos
Class here: Educational: product design
1.3
YPMT3 Educational: Engineering
Class here: Educational: vehicle engineering and technology. Use for: Engineering courses taught at secondary level. Use with: T* codes for more specialised engineering material
1.3 1.4
YPMT4 Mokomoji literatūra: maisto gamybos technologijos, gaminimas
Class here: Educational: nutrition, food preparation and cookery, food safety. Taip pat žr.: YPWC4 Educational: Hospitality, catering, leisure and tourism
1.4
YPMT5 Educational: Electronics
Class here: Educational: electronic products, systems and technology, electricity
1.3
YPMT6 Mokomoji literatūra: informacinės technologijos
Class here: digital competencies or skills, coding or programming classes
1.4
YPMT7 Educational: Technical drawing 1.3
YPMT8 Educational: Woodwork, metalwork, etc 1.3

i dettagli della versione