Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
Y Literatūra vaikams ir paaugliams, mokomoji literatūra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Taip pat žr.:
1.4
YP Mokomoji literatūra
Šalia reikiamo YC* kodo, kai įmanoma, pateikite ir atitinkamą MOKYMO TIKSLO žymą. YP* kodai skirti pradinio ir vidurinio švietimo medžiagai, o kartu ir atitinkamo amžiaus vaikams. Tolesnių švietimo pakopų, aukštojo ir profesinio švietimo atveju, naudokite atitinkamos suaugusiesiems skirtų leidinių kodus. Taip pat žr.: JNU Konkretaus dalyko mokymas, JNUM Mokytojams skirti mokymo ištekliai ir priemonės
1.4
YPJ Mokomoji literatūra: humanitariniai ir visuomenės mokslai
YPJH Mokomoji literatūra: istorija
Use with: PLACE 1*, TIME PERIOD 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
YPJJ Mokomoji literatūra: socialiniai mokslai
YPJK Educational: Media studies
Class here: schoolbooks on film studies, new media, television, electronic communication
1.3
YPJL Mokomoji literatūra: filosofija 1.3
YPJM Educational: Law / legal studies
Use for: any material that deals with legal science, the law, specific types of law at a secondary school level
1.3
YPJN Mokomoji literatūra: religijotyra
Taip pat žr.: YNR Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams: religijos ir tikėjimai
YPJT Mokomoji literatūra: geografija
YPJV Mokomoji literatūra: verslo vadyba ir ekonomika

i dettagli della versione