Thema leidinių kategorijos 1.3

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.2 1.1 1.0.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
Y Literatūra vaikams ir paaugliams, mokomoji literatūra 1.3
YP Mokomoji literatūra
Šalia reikiamo YC* kodo, kai įmanoma, pateikite ir atitinkamą MOKYMO TIKSLO žymą. YP* kodai skirti pradinio ir vidurinio švietimo medžiagai, o kartu ir atitinkamo amžiaus vaikams. Tolesnių švietimo pakopų, aukštojo ir profesinio švietimo atveju, naudokite atitinkamos suaugusiesiems skirtų leidinių kodus
1.3
YPA Mokomoji literatūra: vizualieji menai
Assign STYLE Qualifiers where appropriate
YPC Mokomoji literatūra: kalbos, literatūra ir raštingumas
Kur reikia, pateikite atitinkamą KALBOS žymą
1.2
YPJ Mokomoji literatūra: humanitariniai ir visuomenės mokslai
YPM Mokomoji literatūra: matematika, gamtos mokslai ir technologijos – bendrieji klausimai
YPW Mokomoji literatūra: profesinis mokymas ir kitos disciplinos
YPZ Mokomoji literatūra: žinynai ir informaciniai leidiniai
VISI pradiniam ir viduriniam ugdymui skirti žinynai ir kiti informaciniai leidiniai. Kartu, kai įmanoma, nurodutinas ir atitinkamą discipliną žymintis YP* kodas
1.3

i dettagli della versione