Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
Y Literatūra vaikams ir paaugliams, mokomoji literatūra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Taip pat žr.:
1.4
YN Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams
YN* kodai naudotini visiems pažintiniams darbams, kurie nepatenka į kitų kodų aprėptį ir kurie kurti nėra skirti specialiai naudoti per pamokas. Ne grožinės literatūros atveju pateiktinas vien tik reikiamas YN* kodas. Grožinės literatūros atveju, šis kodas pateiktinas po atitinkamo tam tikrą tematiką nusakančio YF* kodo. Kai įmanoma, kartu nurodytinas ir atitinkamas 5A* kodas, žymintis konkrečią amžiaus grupę ar reikiamą turėti žinių lygį. Esant reikalui, pateiktinos ir kitos reikiamos žymos
1.4
YNM Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams: vietos ir žmonės
Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
YNMC Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams: šalys, kultūros ir nacionalinis tapatumas
Tautiniai simboliai, paminklai, drabužiai ir panašiai
1.1 1.3
YNMD Children’s / Teenage general interest: Celebrations, holidays, festivals and special events
Use with: values from 5H* INTEREST Qualifiers as appropriate, also use with YNR* codes as appropriate.
See also: YNR* Children’s / Teenage general interest: Philosophy, Religion and beliefs and its subcategories, 5H* Holidays, events and seasonal interest and its subcategories
1.3
YNMF Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams apie mergaites ir moteris
Darbai, kuriuose pagrindinis vaidmuo tenka mergaitiškumo ar moteriškumo klausimams
1.1
YNMH Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams apie berniukus ir vyrus
Darbai, kuriuose pagrindinis vaidmuo tenka berniukiškumo ar vyriškumo klausimams
1.1
YNMK Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams: miestų ir didmiesčių gyvenimas
Class here: suburbs, inner cities, small towns, urban and suburban life, etc. Use for: books about life in urban environments or works about particular cities or towns. Use with: PLACE 1* Qualifiers especially if about a named city which has a PLACE 1* code
1.1 1.4
YNML Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams: kaimiškas gyvenimas ir ūkininkavimas 1.1
YNMW Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams: karališkųjų šeimų narių gyvenimas
Class here: royalty. Use for: titles about royals or featuring a royal character
1.1 1.3

i dettagli della versione