Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
Y Literatūra vaikams ir paaugliams, mokomoji literatūra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Taip pat žr.:
1.4
YF Vaikų ir paauglių literatūra: proza ir tikros istorijos
Pateikę reikiamą YF* kodą VISADA nurodykite ir atitinkamą amžiaus grupę ar žinių lygį žumintį 5A* kodą. Jei knygoje yra iššaukiančių scenų, pateikite ir 5X kogą. Be to, jei tai kūrinyne aiškiai išreikšta ir svarbu, galima pateikti ir atitinkamos GEOGRAFINĖS VIETOS ar LAIKOTARPIO žymes. Tais atvejais, kai vien tik YF* kodas nėra pakankamas, prieš jį pateikite ir atitinkamą specifinę temą žymintį YN* kodą. YDC kodas nurodytinas, jei tai rozos antologija. Jei kūrinyje aptariamos specifinės socialinės ar asmeninės problemos, prieš YF kodą pateikite ir atitinkamą YX* kodą. Jei tai komiksas, naudokite reikiamą X* kodą. Taip pat žr.: XADC Europos tradicijos komiksai: plačiajai visuomenei ir visoms amžiaus grupėms skirti leidiniai, XAKC Amerikietiškosios tradicijos komiksai: klasika, aukso amžius, XAMC Manga: kodomo, XAMF Manga: shojo, XAMG Manga: shonen
1.4
YFA Vaikų ir paauglių literatūra: klasikinė proza
Vaikams ir paaugliams skirti romanai ar trumpoji proza, išleisti iki 1960 m., arba vėlesni, bet visuotinai žanro klasika pripažįstami kūriniai
1.4
YFB Vaikų ir paauglių literatūra: bendroji literatūra
Skirta visai šiuolaikinei vaikų ir paauglių nežanrinei literatūrai
YFC Vaikų ir paauglių literatūra: veiksmo ir nuotykių literatūra 1.1
YFD Vaikų ir paauglių literatūra: siaubo, vaiduoklių romanai
Taip pat žr.: YNXW Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams: kerėtojai ir vaiduokliai
YFE Vaikų ir paauglių literatūra: distopiniai ir utopiniai pasakojimai, spekuliatyvioji literatūra
Class here: fiction set in dystopian or utopian societies, alternative history fiction. Use with: YFG or other YF* codes if possible
1.1
YFG Vaikų ir paauglių literatūra: mokslinė fantastika
YFH Vaikų ir paauglių literatūra: maginė fantastika (fentezi) ir magiškasis realizmas 1.3
YFJ Vaikų ir paauglių literatūra: liaudies kūryba grįsti pasakojimai
Pasakos, padavimai, mitai ir legendos, pateikti grožinės literatūros forma
1.3
YFK Vaikų ir paauglių literatūra: religinė grožinė literatūra
YFM Maikų ir paauglių literatūra: meilės istorijos ir melodramos
Use for: stories that deal with all kinds of relationships with others. Use with: YX* to give details of kinds of relationships as appropriate, for example, YXHB for stories about friendships, or YXHL for romance or love stories or YXH for stories about relationships in peer groups. Taip pat žr.: YXHB Vaikų ir paauglių literatūra asmeniniais ir socialiniais klausimais: draugai ir draugystė
1.4
YFN Vaikų ir paauglių literatūra: šeimyninį gyvenimą vaizduojantys kūriniai
Jei kūrinyje sąmoningai nagrinėjami tam tikri šeimyninio gyvenimo aspektai, kartu nurodykite ir reikiamą YXF* kodą
1.1
YFP Vaikų ir paauglių literatūra: pasakojimai apie gamtą ir gyvūnus
Use with: YNN* codes to indicate what type of animal or nature story, for example YNNJ24 for Horse stories or YNN21 for stories about Dogs
1.4
YFQ Vaikų ir paauglių literatūra: humoristinė literatūra
Naudotinas po atitinkamo žanrą nusakančio (kai tai įmanoma) YF* kodo
YFR Vaikų ir paauglių literatūra: pasakojimai apie sportą
YFS Vaikų ir paauglių literatūra: pasakojimai apie mokyklos gyvenimą
Class here: back to school, going to a new school, school life, stories principally taking place in and around school, etc. Use with: values from 5L* to indicate what school level as appropriate
1.4
YFT Vaikų ir paauglių literatūra: istorinis romanas
Skirta šiuolaikiniams romanams, kurių veiksmas vyksta praeityje, t. y. maždaug iki 1960 m
1.3
YFU Vaikų ir paauglių literatūra: apsakymai
Naudotinas po kito YF* kodo, nusakančio žanrą (kai įmanoma)
YFV Vaikų ir paauglių literatūra: eiliuoti pasakojimai
Naudotinas po kito YF* kodo, nusakančio žanrą (kai įmanoma). Taip pat žr.: YDP Vaikų ir paauglių literatūra: poezija
1.1
YFX Vaikų ir paauglių literatūra: biografinis romanas
Skirta tikrų žmonių suliteratūrintoms biografijoms ar autobiografijoms
1.1
YFY Vaikų ir paauglių literatūra: grožine forma perteiktos tikros istorijos
Tikros istorijos (apie išlikimą, geografinius atradimus, konfliktus ir panašiai), perteiktos grožinės literatūros ar artima šiai forma
YFZ Children’s / Teenage fiction: Special features and related items 1.3

i dettagli della versione