Thema leidinių kategorijos 1.3

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.2 1.1 1.0.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
R Žemės mokslai, geografija, ekologija, žemėtvarka
RB Žemės mokslai
RB* kodai skirti darbams, orientuotėms į akademinę, specialistų ir profesionalų auditoriją. Plačiajai visuomenei skirtiems darbams (pavyzdžiui – gamtos istorijai) naudotini atitinkami WN* kodai. Taip pat žr.: RGB* Fizinė geografija ir topografija Pakategorės
1.3
RBG Geologija, geomorfologija ir litosfera
Taip pat žr.: PHVG Geofizika
1.2
RBGB Sedimentologija ir dirvotyra
Taip pat žr.: PNC Aplinkos chemija, TNCC Dirvoželio ir uolų mechanika, TVBP Dirvotyra ir dirvos tvarkymas
1.2
RBGD Geomorfologija
Erozija, nusėdimas, glaciologija, fliuvialiniai bei eoliniai procesai ir panašiai
1.2
RBGF Istorinė geologija
Plokščių tektonika, kontinentų dreifo teorija
RBGG Pertologija, petrografija ir mineralogija 1.2
RBGH Stratigrafija
RBGK Geochemija
Taip pat žr.: PNC Aplinkos chemija, PNV Minerologija, gemologija, kristalų chemija
RBGL Ekonominė (naudingųjų iškasenų) geologija
Naftos, kasybos geologija

i dettagli della versione