Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2 1.1 1.0.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
R Žemės mokslai, geografija, ekologija, žemėtvarka
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RB Žemės mokslai
RB* kodai skirti darbams, orientuotėms į akademinę, specialistų ir profesionalų auditoriją. Plačiajai visuomenei skirtiems darbams (pavyzdžiui – gamtos istorijai) naudotini atitinkami WN* kodai. Taip pat žr.: RGB* Fizinė geografija ir topografija Pakategorės, WN* Gamta ir laukinis pasaulis: pažintinė literatūra Pakategorės
1.3
RBG Geologija, geomorfologija ir litosfera
Taip pat žr.: PHVG Geofizika, RGB Fizinė geografija ir topografija
1.2
RBGB Sedimentologija ir dirvotyra
Taip pat žr.: PNC Aplinkos chemija, TNCC Dirvoželio ir uolų mechanika, TVBP Dirvotyra ir dirvos tvarkymas
1.2
RBGD Geomorfologija
Erozija, nusėdimas, glaciologija, fliuvialiniai bei eoliniai procesai ir panašiai. Taip pat žr.: RGB Fizinė geografija ir topografija
1.2
RBGF Istorinė geologija
Plokščių tektonika, kontinentų dreifo teorija
1.4
RBGG Pertologija, petrografija ir mineralogija 1.2
RBGH Stratigrafija
RBGK Geochemija
Taip pat žr.: PNC Aplinkos chemija, PNV Minerologija, gemologija, kristalų chemija
RBGL Ekonominė (naudingųjų iškasenų) geologija
Naftos, kasybos geologija

i dettagli della versione