Thema leidinių kategorijos 1.3

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.2 1.1 1.0.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
P Matematika ir gamtos mokslai
PD Mokslas: bendrieji klausimai
PDA Mokslo filosofija
PDC Mokslo nomenklatūra ir klasifikacija
PDD Moksliniai standartai, matavimai ir panašiai
PDE Matematika kitų sričių mokslininkams
Taip pat žr.: PBW Taikomoji matematiko
PDG Mokslo tyrimų taikymas pramonėje ir technologinės inovacijos
PDJ Mokslo ir eksperimentų reglamentavimas
Kodą taikyti darbams apie teisinių institucijų ar vidinį įstaigų reglamentavimą, skirtą mokslininkų ar kitų mokslo praktikų profesinei veiklai reglamentuoti. Esant reikalui pateikite ir reikiamą P* kodą, žymintį atitinkamą mokslo šaką. Žr. LNDB8 kodą, kuris taikomas teisinių profesijų atstovams skirtai literatūrai
1.1 1.3
PDK Mokslo finansavimas ir politika
PDM Moksliniai tyrimai
PDN Mokslinė įranga, eksperimentai ir metodai
PDR Mokslo ir technologijų poveikis visuomenei
Visais atvejais, kai tai įmanoma, taip pat nurodytinas ir atitinkamas J* kodas
1.1
PDT Nanomokslai
Skirta darbams apie nanomedžiagas, nanomedžiagų sintezę, nanodalelių chemiją. Žr. TBN kodą, žymintį nanotechnologijų bendruosius ir nanoinžinerijos aspektus
1.1 1.3
PDX Mokslo istorija
Taip pat žr.: TBX Inžinerijos ir technologijų istorija
PDZ Populiarusis mokslas
Taip pat pateiktinas ir kitas reikiamas P* kodas, žymintis atitinkamą, populiariai gvildenamą mokslo šaką. Taip pat žr.: WNX Populiarioji astronomija ir kosmonautika, WNW* Žemės planeta, gamtos istorija: pažintinė literatūra Pakategorės

i dettagli della versione