Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
L Teisė
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Taip pat žr.:
1.4
LN Atskirų jurisdikcijų teisė ir specialios teisės sritys
Nurodę reikiamą LN* kodą, pateikite ir atitinkamą GEOGRAFINĘ žymą, nurodančią konkrečią jurisdikciją
LND Konstitucinė ir administracinė teisė: bendrieji klausimai
LNDC Žmogaus teisės ir pilietinės laisvės
Class here: substantive rights as applied to a jurisdiction. Taip pat žr.: JPVH Žmogaus teisės, piliečio teisės
1.4
LNDC1 Konstitucinė teisė ir žmogaus teisės
LNDC2 Teisė į privatumą
LNDC4 Teisė į saviraiškos laisvę
LNDC5 Konstitucinės teisės istorija ir lyginamoji konstitucinė teisė

i dettagli della versione