Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
L Teisė
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Taip pat žr.:
1.4
LN Atskirų jurisdikcijų teisė ir specialios teisės sritys
Nurodę reikiamą LN* kodą, pateikite ir atitinkamą GEOGRAFINĘ žymą, nurodančią konkrečią jurisdikciją
LND Konstitucinė ir administracinė teisė: bendrieji klausimai
LNDA Pilietybės teisė
LNDB Administracinė jurisdikcija ir viešasis administravimas
LNDC Žmogaus teisės ir pilietinės laisvės
Class here: substantive rights as applied to a jurisdiction. Taip pat žr.: JPVH Žmogaus teisės, piliečio teisės
1.4
LNDE Valstybės tarnybos teisė 1.3
LNDF Informacijos laisvė, teisė į informaciją
LNDG Religinė teisė ir konkordatai
LNDH Valdžios institucijų galios
LNDJ Valstybės atsakomybės ir kompensacijų mokėjimas
LNDK Ginkluotų konfliktų teisė ir teisės aktai, reguliuojantys krašto apsaugos sistemą ir alternatyviąją karinę tarnybą
LNDL Saugumo klausimus ir policijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, ginklų ir šaudmenų savigynai įsigijimas
LNDM Teisminė priežiūra
LNDP Parlamentinė ir įstatymų leidybos praktika
LNDS Rinkimų teisė
LNDU Vietos savivaldos teisė
LNDV Regionų savivaldos teisė
LNDX Konstitucija

i dettagli della versione