Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
L Teisė
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Taip pat žr.:
1.4
LA Jurisprudencija, bendrieji klausimai
LAB Teisės teorija, metodologija ir filosofija
LAF Teisinės sistemos
Use for: works about different legal systems or to indicate a particular type of law is from a particular system. Use all LAF* codes with: other L* codes and PLACE 1* Qualifiers, as appropriate, to indicate the type of legal system and the type of laws and the jurisdiction
1.4
LAM Lyginamoji teisėtyra
LAQ Teisė ir visuomenė, teisės sociologija
LAR Teisiniai kriminologijos aspektai
LAS Teisės įgūdžiai ir praktika
LAT Teisininko profesija: bendrieji klausimai
Taip pat žr.: LNAL Teisės sistemos: teisinių profesijų reglamentavimas
LAY Teisiniai aspektai, susiję su kitomis profesijomis ir disciplinomis
Taip pat žr.: VSD Įstatymai, pilietybė ir teisės neprofesionalams
LAZ Teisės istorija

i dettagli della versione