Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
J Socialiniai mokslai
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Taip pat žr.:
1.4
JN Švietimas
Use all JN* codes for: works about education as a practice or subject, but use YP* codes for schoolbooks or educational material for pupils in pre-tertiary education. Taip pat žr.:
1.4
JNA Švietimo filosofija ir teorija 1.1
JNB Švietimo istorija
Skirta darbams, kuriuose nagrinėjama tiek konkrečių mokslo įstaigų, tiek švietimo apskritai istorija
JNC Pedagoginė psichologija
JND Švietimo sistemos ir struktūros
Atrankos, priėmimo, tikrinimo, valdymo ir panašiai problematika
1.4
JNE Social pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Mokymo strategijos ir politika
Mokymo strategijos, skirtos ugdyti raštingumą, gebėjimą skaičiuoti ir pan. Politikos, skirtos moksleivių skirstymo į lygiagrečias klases, atsižvelgiant į gabumus, klausimams ir panašiai
1.2
JNG Early childhood care and education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject.
See also: JNLA Pre-school and kindergarten
1.3
JNH Mokymasis namuose
JNK Mokymo administravimas ir organizavimas
Klausimai, susiję su patyčiomis, pamokų praleidinėjimu, disciplinos trūkumais
1.3
JNL Mokyklos
Taip pat žr.: VSK Patarimai mokymosi klausimais
1.3
JNM Aukštasis, pomokyklinis arba tretinio lygio mokslas
Bet koks aukštesnio tipo mokslas, koledžai, siūlantys profesinio, techninio ar laipsnio nesuteikiančių studijų programas, universitetai. Taip pat žr.: VSK Patarimai mokymosi klausimais
1.4
JNP Suaugusiųjų švietimas, tęstinis mokymas
Class here: lifelong learning, popular education, community education, ‘Bildung’. Use for: works about education or training of adult learners that are neither university nor vocational training. Taip pat žr.: VSL Rašybos žinynai ir vadovėliai suaugusiesiems, VSN Skaičiavimo žinynai ir vadovėliai suaugusiesiems
1.4
JNQ Atvirasis mokymasis, nuotolinis mokymas
JNR Profesinis orientavimas
JNS Asmenų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais mokymas
Class here: special education, mixed classes of students with different cultural or linguistic backgrounds etc
1.4
JNT Mokymo įgūdžiai ir būdai
Mentoriavimas, vadovavimas pamokai, moksleivių suvaldymas
1.4
JNU Konkretaus dalyko mokymas
Atitinkamai nurodytinas ir reikiamas konkretaus mokomo dalyko kodas YP*
JNV Mokymo įranga, mokymas, integruojant informacines technologijas
Class here: media technology in classroom, Learning management systems. Use for: works about using digital technologies in class and for learning
1.4
JNW Užklasinė veikla
Pažintinės kelionės, mokyklinės išvykos, sportinė ir bendruomeninė veikla, renginiai, vaidinimai ir pan. Taip pat poilsio ir valgymo pertraukos, popamokinė veikla, mokyklos būreliai ir panašiai
1.3
JNZ Studijų ir mokymosi įgūdžiai: bendrieji klausimai

i dettagli della versione