Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
G Žinynai, informaciniai ir tarpdisciplininiai leidiniai
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GT Tarpdisciplininiai tyrimai
GTB Mokslo istorija (socialinių ir humanitarinių mokslų)
Skirta mokslo, nepatenkančio į anglų kalbos sąvokos „science“ lauką, tačiau patenkančio, tarkim, į vokiškojo termino „Wissenschaft“ (t. y. akademinių studijų) aprėptį, istorijos tyrimams (angl. „history of sholarship“, plg. su „history of science“). Taip pat žr.: PDA Mokslo filosofija, PDX Mokslo istorija
1.1
GTC Komunikacijos mokslai
Skirta komunikacijos mokslų vadovėliams ir darbams, apmimantiems įvairius komunikacijos aspektus – lingvistinius, socialinius, pramoninius, technologinius ir panašiai. Taip pat žr.: JBCT* Medijų studijos Pakategorės
GTD Semiotika
Taip pat žr.: CFA Kalbos filosofija
GTK Kognityviniai mokslai
Skirta tarpdisciplininiams darbams. Taip pat žr.: QDTM Sąmonės filosofija, JM* Psichologija Pakategorės, MKJ Neurologija ir klinikinė neurofiziologija, PSAN Neuromokslai, UYQ* Dirbtinis intelektas Pakategorės, UXJ Kompiuterių naudojimas socialiniuose ir elgsenos moksluose
1.1
GTM Regioninės studijos
Skirta tarpdisciplininiams darbams, kuriuose įvairiais aspektais nagrinėjamos temos, susijusios su viena ar kita įvardyta teritorija. Visais atvejais pateiktina ir reikiama GEOGRAFINĖ žymą. Taip pat žr.: RGL Regioninė geografija
1.4
GTP Plėtros studijos
Taip pat žr.: KCM Raidos ekonomika ir besivystančios rinkos
GTQ Globalizacija
GTT Vėliavos, emblemos, simboliai, logotipai
Taip pat žr.: NHTG Genealogija, heraldika, vardai ir titulai
GTU Taikos studijos ir konfliktų sprendimas
Taip pat žr.: JWLP Taikos palaikymo operacijos
GTV Institucijos ir akademinės draugijos:
Taip pat žr.: JPSN Tarptautinės institucijos
GTZ Pasaulio pažinimas
Skirta mokomąjai medžiagai, pritaikytai įvairiems pasaulio pažinimo (angl. general studies) kursams, dėstomiems vyresniųjų klasių mokiniams ir aukštųjų mokyklų studentams. Taip pat žr.: WDKX Loginiai ir iškalbos žaidimai, viktorinų klausimynai, YPWL Mokomoji literatūra: bendrasis pažinimas, mokymuisi reikalingų įgūdžių lavinimas
1.4

i dettagli della versione